LCA & klimakrav

Fra januar 2023 stiller bygningsreglementet krav til CO2-udledningen fra byggerier – krav som Scandi Byg allerede i dag kan leve op til.

1. januar 2023 blev der indført klimakrav i bygningsreglementet for at nedsætte CO2-udledningen fra byggeri. Kravene omfatter de bygninger, der også er omfattet af reglerne om energiramme. De to krav indebærer i praksis, at der skal udarbejdes en beregning af bygningens klimapåvirkning over dens livscyklus (LCA), og for bygninger med et opvarmet etageareal over 1000 m2 indføres endvidere en grænseværdi, som løbende skærpes.

Det er en dynamisk proces at lave LCA-beregninger, og man skal altid være opmærksom på, hvilke beregningsgrundlag der analyseres på baggrund af. Nedenstående sammenligner bygningsreglementets klimakrav mod en række af vores byggerier. Beregningerne er udarbejdet efter FBK-metoden af BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet. Grafen viser projekternes beregnede klimaaftryk uden faserne A4-A5, som endnu ikke indgår i bygningsreglementets grænseværdi.

FBK-manualen

Udover modulerne A1-A3, B4, B6 og C3-C4, som indgår i LCA-beregningerne iht. BR23, inkluderer LCA jf. FBK-metoden 2023 fase A4-A5 relateret til byggeprocessen. Resultaterne vist her er ekskl. A4-A5, som endnu ikke indgår i bygningsreglementets grænseværdi.

Grundmodel til hurtig LCA-beregning

Vi har udarbejdet en regnemodel for vores moduler i LCAbyg 5.0, hvor vi hurtigt kan beregne livscyklusvurderinger af vores byggerier og faktisk er i stand til at levere meget detaljerede beregninger allerede i de tidlige faser.

Forhåndsmodelleringen af vores modulkonstruktioner i LCAbyg 5.0 er en stor fordel, da vi 1) har en fast grundmodel at lave hurtige beregningerne ud fra uden at modellere konstruktionerne fra bunden hver gang med de fejlkilder, det kan give, og 2) tidligt i processen kan gå i dialog med bygherrer og rådgivere om proaktive afklaringer og projektforbedringer til mere klimavenlige alternativer

Vi arbejder løbende på at præcisere LCA-værktøjet – bl.a. ved at indbygge konkrete miljøvaredeklarationer (EPD’er) og udbygge modellen med egne data for nye faser, fx A4 og A5.