EU-TAKSONOMI

EU-taksonomien består af en række specifikke screeningskriterier, der definerer, om et projekt kan klassificeres som bæredygtig.

I Scandi Byg er det primært økonomiske aktiviteter inden for nybyggeri, der vurderes efter EU-taksonomiens screeningskriterier. For at kunne klassificeres som bæredygtig, skal en økonomisk aktivitet bidrage væsentligt til at opnå mindst et af EU-taksonomiens seks miljømål, mens den ikke må gøre unødig skade på de øvrige miljømål. Herudover skal Scandi Byg som virksomhed leve op til en række sociale minimumsgarantier.

I Scandi Byg har vi gode forudsætninger for at bidrage til efterlevelse af EU-taksonomiens screeningskriterier. Eksempelvis muliggør vores standardiserede modulbyggeri optimering af produkter og løsninger til at understøtte cirkulær økonomi. Herudover gør den modulære byggeteknik det muligt at standardisere dele af LCA-beregningen. Vores affaldsindsats i produktionen understøtter desuden målet om, at mindst 70% af affald skal genbruges, genanvendes eller materialenyttiggøres. Derudover understøtter Svanemærkningen kravet til kemi i materialer, men for at opnå efterlevelse af kemikravet i EU-taksonomien kræves der yderligere dokumentation for dette.

Da EU-taksonomien er en forordning, er den endnu ikke indarbejdet og omsat til dansk lov. Der eksisterer derfor på nuværende tidspunkt heller ikke en samlet myndighedsgodkendt fortolkning af, hvad efterlevelse af EU-taksonomien er i en dansk kontekst, samt hvilken grad af dokumentation der er nødvendig. Af denne grund er der flere ekspertgrupper i Danmark og EU, der arbejder aktivt på at opnå fælles fortolkning af Taksonomiforordningen.

Derudover regulerer og afklarer EU-kommissionen også løbende på Taksonomiforordningens retsakter og spørgsmål hertil, samt nye kriterier tilføjes. Der er derfor løbende nye opdateringer på de gældende screeningskriterier. Læs mere om de nyeste opdateringer her (EU-kommissionen) og her (Taksonomiportalen, Rådet for Bæredygtigt byggeri).