Cirkularitet

Byggeriet står i dag for mere end 35% af samfundets samlede materialeforbrug, og alene i Danmark kommer 40% af alt affald fra byggeindustrien. Der er derfor god grund til at tænke i genanvendelsesgrad og cirkularitet i hele byggeriets levetid.

I Scandi Byg arbejder vi løbende på at øge cirkulariteten af vores byggerier, men vi er ikke i mål. Dog står vi allerede nu klar som byggepartner til at gøre yderligere tiltag for at øge cirkularitet og i samarbejde med vores kunder og samarbejdspartnere gøre en ekstra indsats for genanvendelse af materialer og byggerier.

I januar 2022 screenede, granskede og evaluerede GXN Scandi Bygs byggesystem med henblik på cirkularitet. Analysen viser, at vores moduler scorer ca. 80% adskillelsesgrad – og vi arbejder på flere idéer til, hvordan vi kan øge til 99%. Læs mere om analysen her.

Analysen belyser i hvilken grad vores byggeri kan skilles ad i elementer, komponenter, underkomponenter og materialefraktioner, sådan at det er nemt at drifte og vedligeholde, samt i hvilken grad vores byggeri består af cirkulære materialer, der er sunde og veldokumenterede og kan indgå i et lukket cirkulært materialekredsløb gennem genanvendelse, genbrug og upcycling.

Byggesystemet klarer sig overordnet rigtig godt i evalueringen. Eksempelvis anvender vi i høj grad skruer på både element- og komponentniveau. En af Scandi bygs store fordele er, at byggesystemet er Svanemærket, så der er gjort meget for at have sunde og dokumenterede materialer.

Design for adskillelse

Scandi Bygs byggesystem understøtter 'design for disassembly', og vi har allerede opført en række projekter efter princippet.

Vi har blandt andet leveret boligprojekter, som er designet ud fra en 10-årig tidshorisont, således de nemt kan skilles ad og flyttes til ny placering. Vi har ligeledes opført en børnehave, hvor modulerne efter en årrække er blevet adskilt, transporteret til nye lokationer, renoveret og tilpasset, så de nu står som sommerhuse og jagthytter.