Gennemprøvet byggeri

I Scandi Byg bestræber vi os på at mindske vores klimabelastning – det er en del af vores DNA. Byggerier opført med Scandi Byg moduler er gennemprøvet og har været driftet igennem mange år. 

Bygge- og anlægsindustrien er ansvarlig for omkring 42% af energiforbruget i EU og op til 35% af CO2-udslippet – det skal vi have lavet om på. Som branche er vi i stigende grad nødt til at udvikle nye tilgange og tænke miljømæssig bæredygtighed ind i vores byggerier.

Vi har optimeret byggeriet hele vejen rundt med vores modulære byggesystem, herunder især byggeprocesserne og materialeforbrug, hvilket ikke blot sikrer en økonomisk gevinst, men ligeså kan medvirke til lave CO2-påvirkninger. Fuldstændig kontrol over processerne og løbende optimeringer er en naturlig del af vores byggemetode – og her er klima og kvalitet altid i højsædet.

GENNEMPRØVET BYGGESYSTEM MED BÆRENDE KONSTRUKTIONER I TRÆ

Vi har valgt at udføre de bærende konstruktioner i vores moduler i træ.

Levetiden på et byggeri med bærende konstruktioner i træ sidestilles med et tilsvarende byggeri opført i beton eller mursten, som ifølge Statens Byggeforsknings Institut er 120 år.

Modsat andre materialer såsom beton og stål, der kræver store mængder energi i fremstillingsprocessen og dermed har negativ indflydelse på CO2-aftrykket, har træ en unik evne til at reducere et byggeris CO2-aftryk. Træbyggeri udleder nemlig ikke blot langt mindre CO2 over dets livscyklus end betonbyggeri, det har også et negativt CO2-aftryk ved opførelse, da træet lagrer CO2.

I Scandi Byg anvender vi udelukkende FSC/PEFC-certificeret træ, og alle vores leverandører er FSC-certificerede – altså kan vi dokumentere, at vi udelukkende benytter træ fra ansvarligt skovbrug.
Og vi anvender naturligvis byggematerialer uden skadevirkning på medarbejdere, byggeriets brugere og det omgivende miljø. Alle vores standardmaterialer er enten miljømærkede eller godkendt til Svanemærket byggeri.

KONTROLLEREDE BYGGEFORHOLD

Vores industrielle byggekoncept sparer energiressourcer i hele byggeprocessen.

Produktionen foregår indendørs i fabrikshaller, hvormed en af de mest energiforbrugende processer i et byggeforløb, nemlig udtørring af våde materialer, helt undgås. Samtidig undgår vi risikoen for at indbygge fugt i byggeriet under opførelsen på byggepladsen – vores byggerier er derfor helt tørre og har et godt indeklima fra dag ét.

Vores strømlinede og kontrollerede byggeproces i fabrikshallerne mere end opvejer energiforbruget ved transport af de færdige moduler og kranløft på byggepladsen. Selve transporten af modulet til byggepladsen udgør ca. 5% af et byggeris CO2-belastning set over hele dets livscyklus.

Vi arbejder løbende på at minimere vores affaldsmængder, øge andelen til genanvendelse og reducere mængden af deponi. Som resultat er vores genanvendelsesprocent steget stødt siden 2019 og ligger i 2022 på 74%. Herudover udvidede vi antallet af affaldsfraktioner til 34 i 2023.

Drift af det færdige byggeri

Vi kan sikre god driftsøkonomi for de kommende brugere med fokus på byggeriets totaløkonomi i stedet for anlægsudgifter alene.

Vi har bygget lavenergi siden begrebet blev indført i BR08. Vi kan hermed leve op til kravene til lavenergi i BR18 oftest uden behov for energitilskud fra alternative energiformer (f.eks. solceller).

Vores lavenergi-byggerier adskiller sig fra mange andre byggerier ved at have en meget høj tæthed, og varmetabet gennem klimaskærmen kan matche selv de skrappeste danske energikrav. Det betyder, at brugerne oplever en høj isoleringsevne i vores byggerier og dermed et lavere energiforbrug. 

Vi benytter altid moderne, optimerede og afprøvede konstruktioner, hvor eksempelvis udvendige vægge er betydeligt tyndere end ved f.eks. betonbyggeri - naturligvis uden at vi går på kompromis med isoleringsevnen.