Pilegårdsskolen

Ole Klokkersvej 17, 2770 Kastrup

Bygherre
Tårnby Kommune
Entrepriseform
Hovedentreprise
Arkitekt
Rambøll & 1:1 Arkitekter
Areal
1.355 m2 nye klasselokaler, 160 m2 ny administrationsbygning samt ombygning af eksisterende områder.
I forbindelse med sammenlægningen af Pilegårdsskolen og Tårnbygårdsskolen, har Scandi Byg i partnering med Tårnby Kommune, Rambøll samt 1:1 Arkitekter, opført en ny 1. sal på 1.355 m2.

I alt 12 klasselokaler - opført på en stålkonstruktion hen over de eksisterende lokaler. På den måde har ønsket om at skolen skulle være i drift under opførelsen fint kunnet efterkommes.

Herudover er en større del af de eksisterende lokaler ombygget og har skabt plads til den udvidelse af lærerstaben, udbygningen af skolen har medført. 

Facaden er beklædt med en smuk forpatineret og pigmenteret zink. Indvendigt er bygningen holdt i lyse farver. 

Selve bygningen består af 38 moduler der blev monteret over 4 arbejdsdage, og herudover blev der opført 160 m2 ny administrationsbygning i den flotte atriumgård bag den nye 1. sal. 

Indretningen af læringsmiljøet udnytter arealforbruget maksimalt. Hvor gangzoner normalt er svært udnyttelige på grund af flugtvejsproblematikken, tager udformningen af projektet udgangspunkt i ønsket om at kombinere gangarealer og klasselokaler i en fleksibel løsning.