Arenakvarteret

Arenakvarteret, Ørestad Syd

Bygherre
Boligselskabet AKB og Boligforeningen 3B, c/o KAB
Entrepriseform
Totalentreprise
Arkitekt
ONV Arkitekter - JaJa architects
Areal
16.343 m²
Scandi Byg vandt i 2013, sammen med ONV Arkitekter, JaJa Architects og Bascon Rådgivende Ingeniører, totalentreprisekonkurrencen på AlmenBolig+ Rammeaftale 4 under KAB.

Arenakvarteret består af Park Kvarteret, Skovkvarteret og Nordre Fælled Kvarteret, som alle er en del af de i alt 11 projekter under rammeaftalen.

Arenakvarteret ligger i den nordlige del af Ørestad Syd, nær Amager Fælled. Arenakvarteret fik tildelt sit navn efter Royal Arena, som ligger i bydelen, og er sammensat af fem forskellige mindre boligkvarterer, hvoraf Scandi Byg opførte tre: Park Kvarteret på 56 boliger, Skovkvarteret på 52 boliger og Nordre Fælled Kvarteret på 62 boliger.

Boligerne i de tre kvarterer er sammensatte rækkehuse i mindre klynger i 3-4 etager, der samler sig om et fælles grønt område. Boligerne er fordelt på fem forskellige boligtyper, hvor størrelsen varierer fra 84-130 m2 med en blanding af boliger i ét, to og tre plan. Indvendigt er boligerne indrettet med stort gennemlyst opholdsrum, vægge og lofter af hvidmalet gips og gulve af 3-stavs lamelparket i lys ask. I badeværelser er vægge og gulve beklædt med lyse fliser.

Boligerne er opført ud fra AlmenBolig+ konceptets basisbyggemodul, som indeholder alle de funktioner en moderne bolig kræver: basiskøkken med spiseplads, stue og en centralt placeret kerne med bad, toilet, garderobe og teknikrum. Ruminddelingen i den enkelte bolig er fleksibel - fra en fuldstændig åben planløsning til indretning af maksimalt 4 værelser. Herved har beboerne frihed til at opsætte skillevægge efter behov. Almen Bolig+ er et alment boligkoncept, hvor drift og vedligeholdelse varetages af beboerne selv mod en lavere husleje.

Boligerne er opført forskudt i forhold til hinanden, så der opstår interessante byrum i kvartererne. Dette giver desuden variationer i facaderne, som udnyttes til tilbagetrukne tagterrasser og danner overdækkede indgangspartier. Alle boliger har adgang enten fra stueplan eller 1. sal. Boliger med indgang fra terræn har egen for- og baghave med flisebelagt areal. Boliger med indgang på 1. sal har privat, træbeklædt tagterrasse. Alle boliger har tilknyttet eget depotrum på 3 m2. Facaderne er beklædt med ophængte tegl i varme farvetoner (rødlige og lyse nuancer) fra Strøjer Tegl samt lyse felter i træ ved indgangspartier. Tagene udføres med tagpap.

Bebyggelserne skaber åbne men afskærmede gårdrum med større åbne arealer til leg og ophold og mindre arealer til gennemgang. I de indre mellemrum plantes bede med vilde græsser, stauder og træer, der skaber en naturlig overgang og afstand mellem fælles og private zoner. Derudover indrettes legepladser o.l.

Selvom de tre kvarterer har mange fællestræk, varierer de i udtrykket beplantningen giver. Som navnene angiver, har Skovkvarteret en mere vild og fritvoksende karakter, hvor Park Kvarterets beplantning har plantagen som inspiration.

Til de tre boligkvarterer er der ligeledes opført et fællesrum. Fællesrummet er på 195 m² med køkkenfaciliteter, handicap venligt toilet og store rumlige lokaler.

Boligerne i Arenakvarteret lever op til moderne energistandarder efter energiramme 2020. Det betyder, at boligerne har et meget lavt energiforbrug. Varmeudgiften til boligerne er således reduceret til et minimum.