Vi tager ansvar

 

Som en seriøs producent og byggevirksomhed, og som markedsleder inden for området industrielt fremstillet modulbyggeri, er det vigtigt for Scandi Byg at være vores ansvar bevidst – internt såvel som i forhold til samfundet omkring os.

Den indstilling er gennemgående i vores dagligdag og alle politikker, men vi har identificeret tre områder, hvor vi vil gøre en ekstra indsats i forhold til principperne om "Corporate Social Responsibility" (CSR).

I forhold til:

  • Scandi Bygs medarbejdere lægger vi vægt på at tilbyde de mest sikre arbejdsmiljøforhold. Siden 2020 har vi således været certificeret efter den internationalt anerkendte standard indenfor arbejdsmiljøledelsessystemer, ISO45001. Før det havde vi certificering efter OHSAS18001 siden 2003.

  • Arbejdsmarkedet og lokalsamfundet har vi valgt at prioritere medansvar for tilvejebringelse af flest mulige lærepladser i lokalområdet. Vi har derfor udarbejdet en Uddannelsespolitik, som inden for relevante fagområder fastsætter antallet af lærlinge i arbejdsstyrken. Ligeledes er det vores hensigt, at Scandi Byg skal være en rummelig arbejdsplads, hvor vi under hensyntagen til virksomhedens drift vil ansætte et antal medarbejdere uden fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

  • Vores kunder og miljøet tilstræber vi mest mulig bæredygtighed, CO2-neutralitet og energieffektivitet i såvel produkt som processer. Det gælder således de færdige byggerier, hvis materialevalg og konstruktionsløsninger konstant optimeres blandt andet med miljøoptimering for øje. En politik, der samtidig er i fokus i de daglige arbejdsprocesser, som vores håndværkere benytter i produktionen i Løgstør samt i forbindelse med entreprisen på vores byggepladser. Som de første i Danmark har vi fået en grundlicens til at opføre Svanemærket modulbyggeri.

CSR i MT Højgaard Holding

Som datterselskab i MT Højgaard Holding samarbejder vi med hele koncernen omkring CSR. Koncernen fokuserer særligt på områder, hvor der kan gøres en forskel og skabes værdi for samfundet og MT Højgaard Holding. Derfor er arbejdet fokuseret omkring de fem strategiske indsatsområder forretningsadfærd, menneskerettigheder, arbejdspladsen og arbejdsmarkedsforhold, miljø samt guidance og rapportering. Vi efterlever også FN’s 10 principper om bæredygtig adfærd og kravene i FN's Global Compact, som koncernen blev medlem af i 2015.

Rapportering

MT Højgaard Holding rapporterer om tilgang, politikker, indsats, mål og handlingsplan i en årlig CSR-rapport, som er en del af koncernens årsrapport.
Koncernens CSR-rapportering er baseret på principperne i Global Reporting Initiative (GRI) G4, hvor koncernen rapporterer på niveauet Core.

Læs mere om vores Code of Conduct her