Hvorfor modulbyggeri?

 

Den industrielle og standardiserede proces ved produktionen af de rumstore moduler betyder høj gentagelseseffekt og færdiggørelsesgrad, hvilket er med til at optimere forløbet markant. Hertil kommer, at pladsbestemte ydelser som byggemodning, støbning af fundamenter, installationer i terræn kan foregå sideløbende med produktionen af moduler

Der er tale om one stop shopping og dermed om mulighed for dialog med alle samarbejdspartnere gennem hele forløbet.

Leverandørerne leverer materialerne direkte til fabriksbåndet uden risiko for brækage og spildtid på vejene, og aftaler om affaldshåndtering og genanvendelse af spildprodukter foregår via én kontakt. 

Transporten billiggøres, da det udelukkende er færdigbearbejdede materialer i form af rumstore moduler, der transporteres. Samtidig minimeres miljøbelastningen som følge af de få kørsler til byggepladsen.

Arbejdsmiljøet forbedres. Vi arbejder indendørs, i trygge rammer og med velkendte rutiner.

Og også ude på byggepladsen er der fordele. Brug for kran i kortere tid og derved meget korte byggeperioder – og hertil langt færre gener for både naboer og den lokale trafik.

Med industrielt fremstillet modulbyggeri bliver byggeperioden op til 50% kortere, hvilket betyder en billigere byggeproces og kortere byggelån.

Og er producenten Scandi Byg, er man også sikret en konstruktiv og innovativ samarbejdspartner, stor fleksibilitet, færre fejl og mangler og bæredygtig, svanemærket kvalitet.