Efter negative driftsresultater: ”Vi har sat alt ind på en turnaround”

23 marts, 2023

Scandi Bygs årsregnskab for 2022 afslører, at virksomheden har haft et hårdt sidste år som følge af blandt andet udskudte byggeprojekter, generelle negative markedstendenser og strategiske udfordringer. Men ifølge Scandi Bygs administrerende direktør, Torben Bloch Nielsen, ændrer Scandi Byg nu strategi og har således igangsat en række store tiltag, som skal skabe et stærkere fundament for fremtidens Scandi Byg.

Generelle negative markedstendenser, udskudte byggeprojekter og strategiske udfordringer. Det er blandt årsagerne til Scandi Bygs negative driftsresultater. Virksomhedens driftsresultat lander på minus 89,5 millioner kroner, hvilket er kraftigt påvirket af engangsomkostninger. Når der korrigeres herfor, lander driftsresultatet på minus 57,9 millioner kroner mod 2,5 millioner kroner året før.

- 2022 har været et trist regnskabsår for Scandi Byg, og det er vi naturligvis meget ærgerlige over. Vi har været udfordret af mange sammenfaldende eksterne faktorer såsom udskudte byggeprojekter og materialeprisstigninger. Samtidig har vi haft strategiske udfordringer og været påvirket af ordre med for lav dækningsgrad – og det kan selvsagt ses i resultaterne. Vi vil derfor ændre vores strategi for at blive dygtigere til at skabe og eksekvere på vores projekter. Scandi Byg skal tilbage til tidligere års måde at arbejde med projekter på, siger Torben Bloch Nielsen, der er administrerende direktør hos Scandi Byg.

Et af de byggeprojekter, der har været udskudt i 2022, er Fælledby. Scandi Byg blev sidste år udnævnt som den første totalentreprenør på det store træprojekt, hvor modulproducenten i første omgang skulle producere og opføre mere end 350 boliger. Men byggeriet har siden været på hold på grund af vandsalamandere og retssager. Trods Scandi Bygs svære situation ser Torben Bloch Nielsen dog optimistisk på fremtiden for Scandi Byg.

- Selvom Scandi Byg har været igennem en udfordrende periode, har vi ingen grund til overordnet frygt for virksomhedens fremtid. Tværtimod. Vi har stor tiltro til, at markedet og den negative udvikling i byggeriet igen vil vende og kan også se, at der på sigt er en lovende pipeline med kommende opgaver. Vi har igangsat en turnaround for virksomheden, og her går vi all in, så Scandi Byg kan stå bedre rustet til fremtiden, lyder det fra Torben Bloch Nielsen.

Styrker projektering og selekterer i fremtidige opgaver
Som en del af Scandi Bygs turnaround har virksomheden igangsat en række store tiltag, som allerede nu viser effekt. Scandi Byg har blandt andet styrket projekteringsledelsen og projektledelsen via organisatoriske forandringer og nyansættelser. Derudover fortæller Torben Bloch Nielsen, at Scandi Byg fremover vil være endnu mere selektive i fremtidige opgaver:

- Vi skal have vendt skuden, således Scandi Byg kan få udløst sit store potentiale, og vi er allerede i fuld gang med at implementere flere tiltag. For det første vil vi styrke projekteringsdelen. Det sker blandt andet via organisatoriske forandringer, hvor vi er i gang med at ansætte projekteringsledere, der skal hjælpe os med at blive endnu skarpere. Dernæst vil vi være langt mere selektive i opgaverne fremover, fortæller Torben Bloch Nielsen og uddyber:

- De opgaver, som vi skal beskæftige os med, skal være velegnede til modulært byggeri og dermed passe til vores modulkoncept. Scandi Byg kan levere projekter med et meget lavt CO2-aftryk uden at gå på kompromis med den gode kvalitet og arkitektur. Vi skal være med til at drive den bæredygtige dagsorden, for det er her, vi er rigtig stærke, og derfor ønsker vi, at vi allerede tidligt i en byggeproces kan være en betroet samarbejdspartner, der kan rådgive og sparre om de mulige løsninger fremfor blot at være en totalentreprenør – det får både byggebranchen, kunderne og vi det bedste resultat ud af.

Optionsaftale er fortsat en realitet
Inden udgangen af 2022 meddelte MT Højgaard fondsbørsen, at koncernen efter et længere strategisk review havde besluttet at indlede en salgsproces for Scandi Byg. Det ledte til et forpligtende samarbejde og en optionsaftale om overtagelse af virksomheden til Nordic Wood Industries, der er en af landets førende producenter af træbaserede materialer og præfabrikation til bæredygtigt byggeri. Ifølge formand for Scandi Byg, Thomas Raunsbæk, ønsker Nordic Wood Industries fortsat at gøre brug af optionsaftalen og hjælpe Scandi Byg med at komme tilbage på ret køl:

- Scandi Byg har haft et hårdt 2022, men nu ser vi fremad og glæder os over de mange gode tiltag i og omkring Scandi Byg, som allerede viser sin effekt. Vi tror på, at der kommer væsentlig forbedring i løbet af året, og Nordic Wood Industries forventer fortsat at gøre brug af optionsaftalen, således Scandi Byg kan blive en del af koncernen og drage endnu mere nytte af de stærke synergier, der er på tværs af koncernens virksomheder, lyder det fra Thomas Raunsbæk.