Udpeges som den første totalentreprenør til Fælledbys byggerier

26 januar, 2022

Scandi Byg har netop indgået et samarbejde med projektselskabet bag Fælledby, som ejes af By & Havn og PensionDanmark, hvor 80 procent af bygningerne primært skal bestå af træ. Scandi Byg bliver dermed den første totalentreprenør på den nye træbydel ved naturområdet Amager Fælled og skal opføre ikke mindre end 351 boliger, som bliver både Svanemærket- og DGNB Guld-certificeret.

Inden længe skal Scandi Byg til at opføre 351 boliger i den nye bydel Fælledby på Amager. Projektselskabet bag Fælledby, som ejes af By & Havn og PensionDanmark, har netop indgået et nyt samarbejde med Scandi Byg, som dermed bliver totalentreprenør på Fælledbys første bygninger, hvor visionen er at skabe fremtidens klimavenlige boligområde i tæt samspil med naturen.

Hele bydelen skal blandt andet opføres i træ som det gennemgående byggemateriale, herunder skal 80 procent af bygningerne primært bestå af træ og have facader, der blandt andet består af genbrugsmaterialer.

- Vi er glade for og meget beærede over, at vi skal være med til at opføre Danmarks første træbydel, hvor byggematerialet fra inderst til yderst primært bliver træ. Det er en enorm milepæl for træbyggeri i Danmark og ikke mindst et vigtigt skridt i forhold til at nå landets samlede mål om at reducere CO2-udslippet med 70 procent inden 2030. Træbyggeri udleder nemlig væsentligt mindre CO2 end traditionelt byggeri, og træ er samtidig en fornybar ressource, som således kan spille en væsentlig rolle i den bæredygtige dagsorden, siger seniorprojektchef hos Scandi Byg, Michael Hansen.

Fælledby får tre nabolag bestående af i alt 2.000 boliger, hvor Scandi Byg i første omgang skal opføre 171 boliger i det såkaldte Nordøstlige nabolag og 180 studieboliger i det sydlige nabolag.

- I Fælledby er mangfoldighed et nøgleord. Her skal der være rige muligheder for at bo og leve på forskellige måder på tværs af alder og sociale forudsætninger. Derfor skaber vi et bykvarter, som både rummer den store familie, de unge studerende, fællesskabsboliger og plejeboliger – og ambitionen er, at det skal styrke både naboskabet og fællesskaber i bydelen som helhed, fortæller Erling Thygesen, der er administrerende direktør i Fælledby P/S. 

Certificeres med både Svanemærket og DGNB Guld
Fælles for de mange boliger er, at de alle skal opføres som energivenlige boliger, og derfor skal de certificeres med både Svanemærket og DGNB Guld, således beboerne ikke alene får boliger med et lavt CO2-udslip, men også et sundt og godt indeklima. Og ifølge Erling Thygesen har det haft afgørende betydning for det nye samarbejde:

- Byggeriernes klimaaftryk er vigtige parametre for os, og derfor er det også vigtigt, at vi nu har fået en totalentreprenør med ombord, som har den fornødne viden herom. Vi har rigtig gode erfaringer med Scandi Byg, som i mange år har arbejdet målrettet med miljøvenlige boligbyggerier, og hvor Svanemærkningen er en integreret del af produktionen. Ligeledes kan Scandi Byg varetage DGNB-certificeringer, så vi har rigtig mange fælles værdier, siger han, mens Michael Hansen supplerer:

- Og i den miljøvenlige tankegang egner modulbyggeri sig i høj grad som byggemetode, da vores produktion følger nøje tilrettelagte arbejdsgange og byggeprocesser, der sikrer et minimalt forbrug af ressourcer – både i materialer og energi – og samtidig sikrer en yderst høj kvalitet i byggeriet.

Fælledby skal udover de tre nabolag med både almene-, studie- og lejeboliger have etableret forretninger, caféer, en kommunal folkeskole med idrætshal samt en daginstitution i hvert af de nordlige nabolag. Det første byggeri igangsættes sidst i 2022, og det er forventningen, at de første beboere kan flytte ind i Fælledby i midten af 2024.

Visualisering: By & Havn