Svanemærket byggeri

23 april, 2018

Scandi Byg opnår eneste danske licens til svanemærket modulbyggeri

Scandi Byg har som den eneste byggevirksomhed i Danmark fået en grundlicens til produktion af svanemærket modulbyggeri. Det er blandt andet vores særlige byggeproces i tørre og opvarmede haller, der muliggør certificeringen.

Svanemærket vinder stigende indpas i byggeriet i hele Norden. Det er Miljømærkning Danmark, der står for certificeringen i Danmark, og her har man nu tildelt Scandi Byg grundlicens til svanemærket byggeri. Licensen betyder, at vi som den eneste kan tilbyde svanemærket modulbyggeri som standard:

- Vi har de seneste år oplevet en markant stigende interesse for svanemærket byggeri. Og det er glædeligt, at Scandi Byg nu gør det nemt for eksempelvis boligselskaber og projektudviklere at få opført et svanemærket byggeri, forklarer direktør Martin Fabiansen fra Miljømærkning Danmark og fortsætter: - Et svanemærket byggeri skal leve op til skrappe krav i hele livscyklussen. Det vil sige krav til både materialer, byggeprocessen, brugsfasen samt affalds- og recirkuleringsfasen. Det betyder, at det både er et godt valg for miljøet og for de mennesker, der skal bo eller opholde sig i bygningen.

I Scandi Byg ser vi et stort plus både for virksomheden, kunderne og brugerne, og som adm. direktør Thomas Raunsbæk forklarer:

- Som modulbygger har vi mange års tradition for bæredygtigt byggeri. Vi har fuldstændig kontrol over hele byggeprocessen og har let ved at følge nogle skemalagte procedurer. Derfor har certificeringen ikke krævet ændringer i produktionsprocessen hos os, siger han og fortsætter: - Vi oplever en stigende efterspørgsel på bæredygtige byggerier og ser derfor et stort potentiale i at have fået licensen. Det giver både medarbejdere, kunder og brugere en sikkerhed for, at det færdige byggeri er opført efter alle kunstens regler.

Konkret indeholder Svanemærkets licens tre kernelementer, henholdsvis processer, materialer og den færdige bygning. Under selve byggeprocessen er der strenge krav til, at den enkelte medarbejder hos Scandi Byg ved, hvordan arbejdet skal udføres i henhold til Svanemærkets krav:

- Certificeringen har involveret stort set alle medarbejdere i virksomheden, og der er ingen tvivl om, at det medfører stor intern stolthed, at vi nu har fået Svanemærket og herved anerkendelse for den måde, vi arbejder på, fortsætter Thomas Raunsbæk.

På materialesiden skal alle byggematerialer, der indgår i byggeriet, kontrolleres og godkendes. Her har vi eksempelvis en mangeårig tradition for udelukkende at anvende certificeret træ, og både byggematerialer og kemiske produkter skal leve op til skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer:

- Vi har gennem alle årene udvalgt og anvendt de mest miljørigtige materialer. Men nu har vi også fået papir på det, og det er klart, at det giver kunderne en sikkerhed og os en platform at markedsføre os ud fra, pointerer han.

Endelig er der det færdige hus, som med licensen har Nordens officielle miljømærke, Svanemærket.

Læs mere om vores svanemærket byggeri

Kontakt os