Nyt laboratorium til Eurofins Steins

03 marts, 2015

6.400 m2 etableret på rekordtid

Funktionalitet og kvalitet var prioriteringen, da Eurofins valgte Scandi Byg som leverandør. Missionen var speciel, da byggearbejdet i Vejen skulle holdes hemmeligt længst muligt.

Det var behovet for hemmeligholdelse længst muligt, der som et væsentligt parameter drev direktør Svend Aage Linde til diskret at henvende sig med den store byggeopgave til Scandi Byg. Etableringen af de 6.400 kvadratmeter topmoderne laboratorier, som Linde og Eurofins Steins Laboratorium A/S stod og manglede i Vejen i Sydjylland, måtte af personalemæssige og dermed indirekte af økonomiske årsager ikke blive kendt for tidligt.

”Scandi Byg er jo netop kendt for på en gang at bygge i høj kvalitet og samtidig at håndtere den største del af sine byggeopgaver indendørs, under tag, hjemme på fabrikken i Løgstør. Og da byggevirksomheden samtidig havde erfaring og godt omdømme fra tidligere laboratoriebyggeprojekter var valget ikke så svært,” forklarer Svend Aage Linde. Han er direktør for laboratoriets fødevare- og agroafdeling, en af virksomhedens i alt fire hovedområder. Linde havde gjort sit forarbejde grundigt og taget positive referencer hos bl.a. Novo Nordisk, før han henvendte sig med opgaven til Scandi Byg.

Trods status som lavt byggeri i én eller højest halvanden etage rager det færdige byggeri i dag alligevel godt op i landskabet på en mark i udkanten af landsbyen Ladelund ved Brørup i Vejen Kommune. Det er det imponerende antal skorstenslignende udluftningskanaler, der gør den synlige forskel.

Forhandlings- og planlægningsmøderne kom til at foregå i diskrete mødelokaler på ”neutral grund” i bl.a. Silkeborg og hos bygherrerådgiveren og arkitekten Nodo i Aarhus. Og mens byggemodnings- og fundamentarbejdet stod på, betvivlede ingen den officielle forklaring om, at man skam bare var ved at etablere ny, større parkeringsplads, hvorunder man samtidig etablerede jordvarmeanlæg.

”Et var, at vi selvfølgelig kunne forvente at skulle ud at finde mange nye kvalificerede medarbejdere - primært laboranter - for dem, som vi godt kunne gætte næppe ville flytte med fra f.eks. Holstebro og de 100 kilometer sydpå til Vejen. Men hvis nu hullerne opstod flere måneder før på grund af frygten før flytningen, risikerede vi at skulle finde nye medarbejdere to gange.,” forklarer Linde.

Han vurderer, at byggeperioden på grund af valget af Scandi Bygs modulkoncept blev forkortet med seks til ni måneder.

Fremtidssikret

I dag er opgaven afsluttet og flytningen gennemført:

”Vi er flyttet ind i et særdeles tilfredsstillende og ideelt indrettet byggeri, der er dimensioneret og fremtidssikret, så det daglige laboratoriearbejde i mange år frem både kan gennemføres i højeste kvalitet og samtidig effektivt og samlebåndsagtigt,” forklarer Linde.

Byggeinvesteringen i niveauet 100 mio. kr. skulle dermed inden for en rimelig årrække kunne betale sig tilbage i effektivitetsforbedringer og energibesparelser i millionklassen.

Vores tætte løsninger betyder, at de 6.400 kvadratmeter stort set kan holdes opvarmet på en kombination af jordvarme, genindvinding og overskudsvarme fra laboratoriernes køleanlæg.

”Jeg er særdeles tilfreds med opgaveløsningen og projektledelsen. Scandi Byg viste sig gode til at lytte, reflektere og holde aftalte tidsplaner. Jeg vil bestemt ikke være bekymret for at overlade eventuelle fremtidige opgaver til Scandi Byg,” understreger Linde.

Store funktionelle haller

Primært foregår laboratorieopgaverne hos Eurofins nu i fleksible opstillinger, der selv med store stinkskabe hurtigt kan tages ned eller lægges om, efterhånden som de specifikke opgaver påbegyndes og afsluttes. De praktiske laboratorieopgaver foregår ned gennem to store åbne ”produktionshaller” på hver ca. 700 kvadratmeter - etableret med ekstra højt loft baseret på sammenbygninger af hver 26-30 moduler. Depoter, kontorer m.v. er placeret i den øvrige del.

Vigtigheden af at undgå transportforsinkende vægge og døråbninger er prioriteret i laboratoriehallerne – hvilket måske har været den største bygningsmæssige udfordring. Ligesom den imponerende mængde af infrastruktur, som strøm, vand, varmekøling, IT og ventilationsføring, er monteret synligt i lofter og langs vægge.

Hvis du vil vide mere om vores laboratoriekoncept Modulab, er du velkommen til at kontakte Salgschef Jess Juul Nicolaisen: 41 78 50 54.

Kontakt os