Negativ markedsudvikling presser Scandi Byg ud i at overveje masseafskedigelser

17 november, 2022

Generelle negative markedstendenser og manglende ordrer gør, at Scandi Byg ser sig nødsaget til at igangsætte en proces efter reglerne om kollektive afskedigelser. Virksomheden påtænker at afskedige op mod 60 medarbejdere.

Mange virksomheder i byggebranchen er i øjeblikket ramt af flere uheldigt sammenfaldende faktorer som stigende inflation, renter og råvarepriser samt nervøsitet og manglende tillid i markedet, og den kombination presser nu Scandi Byg ud i at påtænke afskedigelser af op mod 60 medarbejdere.

- På grund af mange sammenfaldende eksterne faktorer står vi i øjeblikket i en meget presset situation, som gør, at vi har måttet træffe den svære beslutning at igangsætte en proces efter reglerne om kollektive afskedigelser. Selvom vi selvfølgelig ville ønske, at vi kunne beholde alle vores dygtige medarbejdere, ser vi det desværre ikke som en mulighed med det nuværende antal ordrer og virksomhedens udgifter, og vores prioritet har således været at sikre så mange arbejdspladser som overhovedet muligt, lyder det fra administrerende direktør, Torben Bloch Nielsen.

Trods den nuværende svære situation ser Torben Bloch Nielsen dog stadig optimistisk på Scandi Bygs fremtid:

- Selvom det i øjeblikket er en meget udfordrende periode, har vi ingen grund til overordnet at frygte for virksomhedens fremtid. Vi har stor tiltro til, at markedet og den negative udvikling i byggeriet igen vil vende og kan også se, at der på sigt er en lovende pipeline med kommende opgaver. Nu fokuserer vi på at komme igennem og lave en turnaround, så virksomheden er rustet til fremtiden.