Året, der gik – glædelig jul og godt nytår

20 december, 2023

Et nyt år banker inden længe på døren, og det giver anledning til at kigge tilbage på året, der snart er gået. Hos Scandi Byg har vi haft et begivenhedsrigt 2023 med flere milepæle, spændende projekter og et endnu større fokus på at udvikle løsninger, der kan bidrage til et mere klimavenligt byggeri – og det vil fortsætte ind i det nye år.

En af årets milepæle var, da vi kunne annoncere, at Scandi Byg fremover bliver en del af Nordic Wood Industries, der er en af landets førende producenter af træbaserede materialer. Aftalen med Nordic Wood Industries træder officielt i kraft per 1. januar 2024, og vi glæder os over, at vi indtræder i en koncern, hvis primære fokus er træ og mere klimavenlige løsninger til byggeriet.

Vi ser således frem til at kunne skabe nogle stærke synergier med koncernens andre selskaber og ikke mindst at kunne sparre med koncernen samt udvikle os endnu mere inden for mere CO2-venligt byggeri – et arbejde, der bestemt vil fylde i det nye år.

Nye projekter med tårnhøje klimaambitioner
2023 stod på mange måder i samarbejdets tegn, da vi i løbet af året udviklede nye projekter og koncepter i tæt samarbejde med vores dygtige samarbejdspartnere. Et af dem er boligkonceptet Value Living, der kombinerer prisbevidste boliger, attraktiv arkitektur og et lavt CO2-aftryk. Value Living-boligerne er udviklet i samarbejde med C.F. Møller Architects og er blandt andet tiltænkt det almene boligbyggeri. Selvom boligerne skal være økonomisk tilgængelige for de fleste, er der ikke sparet på de klimamæssige ambitioner. Boligerne får nemlig et CO2-aftryk på ned til blot 5,5 kg CO2-ækv./m2/år alt efter bygherres valg.

Et andet af årets samarbejder, hvor de klimamæssige ambitioner spillede en afgørende rolle, er vores tætte samarbejde med ejendomsselskabet Home.Earth. Home.Earth inddrog os allerede tidligt i planlægningsfasen af boligprojektet Nærheden, som består af 158 boliger med et så lavt klimaaftryk som muligt. I samarbejde udviklede vi blandt andet materialepas, indtænkte principper for cirkulær økonomi og lavede LCA-analyser på projektet, hvilket har resulteret i, at boligerne får et klimaaftryk på under 5,5 kg CO2-ækv./m2/år. Boligerne skal bestå af godt 200 moduler, som vi er i fuld gang med at projektere, således projektet kan stå færdigt primo 2025.

Gang i produktionen
I løbet af året kom der godt gang i produktionen, da afgørelsen på Fælledby faldt. Byggeriet er af flere omgange blevet sat på pause af forskellige årsager, men Landsretten slog fast, at Byrettens midlertidige kendelse om opsættende virkning var ugyldig. Det betød, at vi kunne genoptage byggeriet af de 351 boliger, som vi i første omgang skal opføre til den nye træbydel.

Også i SB Modul har der i årets løb været rift om klimavenlige kvalitetsløsninger til skurvogne og pavilloner. Den fleksible byggemetode gør det nemlig lettere for bygherrerne at tilpasse bygningerne efter behov. Det midlertidige byggeri er bestemt kommet for at blive, og det er et område, som Scandi Byg vil optimere yderligere i de kommende år.

Med opstarten af flere store projekter i produktionen kræver det selvsagt endnu flere dygtige hænder og hoveder. Vi er derfor i gang med at ansætte flere funktionærer, og inden næste sommer regner vi med at skulle ansætte tæt på 70 nye medarbejdere i produktionen. En udvikling, vi naturligvis glæder os meget over.

Bæredygtighed hele vejen rundt
Hos Scandi Byg er bæredygtighed og mere klimavenligt byggeri et konstant fokus, og i år har ikke været nogen undtagelse. Vi har løbende arbejdet på at optimere vores bæredygtighedsstrategi og søgt efter de bedste løsninger til at nedbringe vores klimaaftryk yderligere.

Det har blandt andet betydet, at vi i årets løb har kigget endnu mere ind i brugen af dansk træ, da det ifølge EPD’er udleder væsentligt mindre CO2. Vi arbejder ligeledes på at indføre tidlige LCA-screeninger som fast standard i vores projekter og arbejder på at optimere vores affaldssortering i både produktion og entreprise – indsatser, der fortsætter ind i det nye år.

Scandi Byg ønsker alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår!