Investering i fjernvarme blev en lokal solskinshistorie

10 november, 2022

Hvad der startede som en investering i fjernvarme, endte med at blive et partnerskab mellem Scandi Byg, Løgstør Fjernvarme og flere lokale virksomheder. Scandi Bygs fabrikshaller skal nemlig fremover opvarmes med overskudsvarme fra de nærliggende virksomheder i Løgstør, som producerer for meget varme til, at de selv kan nå at bruge det – og flere lokale, miljøvenlige initiativer er lagt i støbeskeen.

Som mange andre virksomheder har Scandi Byg den seneste tid mærket de stigende gaspriser. Scandi Byg har nemlig hidtil brugt naturgas til at opvarme to af virksomhedens fabrikshaller i Løgstør. Men som konsekvens af de dyre gaspriser har Scandi Byg arbejdet målrettet på at finde alternativer til gassen og samtidig tænke i nye og mere miljøvenlige løsninger:

- Vi har de seneste måneder arbejdet på at finde en løsning på vores gasforbrug i de to fabrikshaller, som er opvarmet på denne måde, så vi ikke længere er afhængige af gassen. Vi valgte derfor at kigge på løsninger i forhold til fjernvarme, som ikke kun er billigere i længden, men også mere effektiv og miljøvenlig. Vi tog derfor kontakt til Løgstør Fjernvarme for at indgå en aftale. Men til vores store fornøjelse havde Løgstør Fjernvarme en fantastisk idé i ærmet, fortæller Michael Eegholm, der er strategisk indkøbschef hos Scandi Byg, og fortsætter:

- Det viste sig, at det nærliggende kalkværk producerer så meget overskudsvarme, som de ikke kan komme af med, at der er rigeligt til vores store fabrikshal på Tolstrupvej 31 samt flere private husstande i lokalområdet. Derudover producerer en anden lokal virksomhed ligeledes store mængder overskudsvarme, som vores fabrikshal på Himmerlandsvej 3 kan blive opvarmet med. Så fremover skal Scandi Byg modtage overskudsvarme fra de lokale virksomheder, hvilket kræver langt mindre CO2 – og det må siges at være en lokal solskinshistorie.

CO2-reduktion på flere hundrede tons
Scandi Byg er således i fuld gang med at omlægge til fjernvarme på de to fabrikshaller i Løgstør. Omlægningen indebærer blandt andet en millioninvestering i omlægning af rørforbindelser, men ifølge Scandi Bygs arbejdsmiljø- og bæredygtighedschef Joan Thiesen er investeringen givet godt ud:

- Omlægningen til fjernvarme er ikke kun en god økonomisk investering i forhold til de stigende gaspriser, men det er også en god investering i forhold til vores CO2-forbrug. Ifølge vores beregninger kan Scandi Byg med omlægningen nemlig tilskrives en CO2-reduktion på hele 260 tons per år. Det er en stor reduktion, som i høj grad taler ind i Scandi Bygs overordnede fokus på klima- og miljøvenlighed, siger hun.

Overskudstræ fra modulproduktion skal opvarme lokale virksomheder
Omlægningen til fjernvarme er dog ikke det eneste lokale partnerskab, der er sat i værk. Ifølge Michael Eegholm har den gode dialog med Løgstør Fjernvarme ført til flere lokale tiltag, som Scandi Byg skal hjælpe med at afprøve og på sigt implementere:

- Den gode dialog med Løgstør Fjernvarme har ført til flere spændende initiativer. Blandt andet er vi i samarbejde med en anden lokal virksomhed i gang med at teste en træknuser, som knuser det overskudstræ, som Scandi Byg har fra produktionen af træmoduler, til flis. Når træet er blevet til flis, er det meningen, at virksomheden Jeld-Wen skal bruge det flisede træ til opvarmning i deres produktion, så de også kan spare CO2, samtidig med at vi ikke skal bruge ressourcer og penge på at transportere overskudstræet væk, men i stedet bruge ressourcen lokalt i kommunen, lyder det fra Michael Eegholm.

Fra den 1. december 2022 bliver alle Scandi Bygs bygninger opvarmet med fjernvarme, hvoraf en stor del vil være overskudsvarme fra de omkringliggende virksomheder i Løgstør.