”Det er vigtigt, at arbejdsmiljø har en høj prioritet”

09 november, 2023

For at sikre gode medarbejderforhold og den rette kvalitet af modulerne er arbejdsprocesserne hos Scandi Byg under vurdering året rundt. Det har ført til, at virksomheden har opnået flere certificeringer inden for arbejdsmiljø og byggeprocesser, som giver medarbejdere og samarbejdspartnere vished om, at sikkerheden er på plads i produktionslokalerne og på byggepladserne.

Hos Scandi Byg vægtes arbejdsmiljøet utrolig højt, og derfor sætter virksomheden også hele tiden de interne processer under lup for at skabe en sund og sikker arbejdsplads for de ansatte. Virksomheden har blandt andet opnået certificeringen ISO 45001, der er en international standard for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Trine Rosenberg, kvalitetschef hos Scandi Byg, har det overordnede ansvar for de ledelsessystemer i virksomheden, som udover at indeholde nedskrevne processer om arbejdsgangene, også er grundlaget for at opnå en certificering.

- Vores ISO 45001 arbejdsmiljøcertifikat er et frivilligt certifikat, som vi har arbejdet med i Scandi Byg, siden det blev endeligt implementeret i 2021. Før det arbejdede vi med et certifikat, der hedder OHSAS 18001, og det arbejde går helt tilbage til 2003. Det er ikke unormalt, at kunder eller samarbejdspartnere spørger ind til, om vi har certifikatet, når vi byder på en opgave, for det er en indikator på, at vi har styr på sagerne, forklarer Trine Rosenberg.

Forudser risici og eliminerer risikoen for arbejdsulykker
En undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser, at hos de virksomheder, som prioriterer en systematisk arbejdsmiljøindsats, har medarbejderne 38 procent lavere risiko for at komme ud for anmeldepligtige arbejdsulykker. Derfor mener Trine Rosenberg heller ikke, at der er nogen tvivl om, at Scandi Bygs prioritering af arbejdsmiljøet er den rigtige:

- Hele grundprincippet med certificeringen er at forudse risici og eliminere risikoen for arbejdsulykker ved at planlægge i forvejen. Det vil sige, at vi skal gennemtænke arbejdsgangene, når vi starter et nyt projekt, eller vi ændrer en arbejdsproces i produktionen. Medarbejderne skal jo gerne møde glade op og have et trygt arbejdsmiljø, så det er vigtigt, at det har en høj prioritet. Derudover stiller certificeringen ligeledes krav til, at vi har styr på byggepladserne og leverandører på outsourcede opgaver, siger Trine Rosenberg.

Certificeringer skaber muligheder
Arbejdsmiljøet er dog ikke det eneste sted, hvor Scandi Byg arbejder med certificeringer af processerne. Der er nemlig mange områder, hvor en certificering giver ekstra fordele i produktionen.

- Internt arbejder vi med ledelsessystemer, der viser vejen i alle aspekter af virksomhedens processer gennem nedskrevne arbejdsgange, som sikrer det rette arbejdsmiljø og den rette kvalitet. Certificeringerne bruger vi til at bygge oven på ledelsessystemerne, da de officielt viser, at vi faktisk har de rigtige processer sat i værk. Vi styrer ledelsessystemerne gennem et årshjul, hvor vi kører interne audits og ledelsesevalueringer, siger Trine Rosenberg og fortsætter:

- Udover arbejdsmiljø har vi selvfølgelig flere lovpligtige certificeringer, men vi har blandt andet også en el-certificering, som vi benytter, når elinstallationerne er foretaget i vores moduler. Uden den skulle vi have en autoriseret elinstallatør ud, men i stedet kan vi klare de processer selv. Sådan en certificering giver os bedre mulighed for at arbejde smidigt og spare ressourcer, afslutter Trine Rosenberg.