Home.Earth og Scandi Byg opfører 158 boliger med usædvanligt lavt klimaaftryk

04 januar, 2023

Det nyetablerede ejendomsselskab Home.Earth og Scandi Byg har netop indgået et samarbejde om Home.Earths første projekt kaldet Nærheden, som består af 158 boliger og godt 1.500 kvadratmeter erhverv. Det skal med hjælp fra Scandi Byg opføres, således boligerne har et usædvanligt lavt klimaaftryk på under seks kilo CO2-ækvivalenter per kvadratmeter per år.

Den 1. januar 2023 trådte de nye klimakrav om LCA-dokumentation i kraft. Det betyder, at nybyggeri på over 1.000 kvadratmeter maksimalt må udlede 12 kilo CO2-ækvivalenter per kvadratmeter per år. Men det tal har det nyetablerede ejendomsselskab Home.Earth en klar ambition om at halvere i deres første projekt kaldet Nærheden i Hedehusene, som skal bestå af 158 boliger og godt 1.500 kvadratmeter erhverv.

Derfor har Home.Earth nu indgået et samarbejde med Scandi Byg, som har mange års erfaring med at opføre modulbyggerier med lave CO2-aftryk. Forud for samarbejdet har Home.Earth været igennem en grundig kortlægning af markedet for modulært byggeri og interviewet over 20 virksomheder i ind- og udland. Valget faldt på Scandi Byg på baggrund af Home.Earths fokus på både den økonomiske, miljømæssige og sociale bundlinje:

- Vi har en meget klar ambition om, at vores nye boliger skal opføres med så lavt klimaaftryk som muligt og udvikle bysamfund, der er både levedygtige og bæredygtige. De værdier matcher rigtig godt med Scandi Byg, som går forrest, når det kommer til den grønne dagsorden. De kan leve op til vores ambitioner inden for cirkulær økonomi, sunde materialer og lavt CO2-aftryk. Deres professionelle mindset taler rigtig godt ind i vores ambitioner om at arbejde med en industrialiseret og skalerbar tilgang til at bygge bæredygtigt, udtaler Kasper Guldager, der er medstifter af Home.Earth.

For at leve op til Home.Earths ambitioner om at opføre de mange boliger med det lave klimaaftryk har ejendomsselskabet allerede tidligt i processen inddraget Scandi Byg som sparringspartner og rådgiver:

- Fordelen ved tidlige samarbejder som dette er, at vi i Home.Earth sammen med vores samarbejdspartnere kan få idéer til både at innovere og optimere vores byggesystem. Vi kan spille hinanden gode, og med en åben og ærlig dialog kan vi allerede tidligt i forløbet sammen skabe det bedste resultat og samtidig undgå de videnstab, som kan være et byggeris evindelige akilleshæl, fortæller Kasper Guldager.

Livscyklusanalyse og totaløkonomi som designparametre
De 158 boliger skal opføres som modulbyggeri i træ. Byggeriet skal i alt bestå af godt 200 moduler, som skal bygges på Scandi Bygs fabrik i Løgstør, hvor byggesystemet gennem mange år er udviklet og optimeret med fokus på miljøvenlighed og et lavt klimaaftryk. Til processen har Home.Earth udviklet deres eget materialepas, som fokuserer på at levere et sundt indeklima samt et byggeri bygget efter principper for cirkulær økonomi.

- Hos Scandi Byg har vi mange års erfaring med at bygge mere klimavenligt, og vi har efterhånden opført flere byggerier med CO2-aftryk helt ned på omkring fem kilo CO2-ækvivalenter per kvadratmeter per år, så vi ved, hvordan vi skal håndtere byggeprocessen fra start til slut for at nå det lave klimaaftryk. Ved at anvende livscyklusanalyse og totaløkonomi som designparametre i projektudviklingen kan vi sammen med Home.Earth prioritere kvalitet og skabe værdi igennem hele bygningens levetid – både for bygherre, beboerne og for miljøet, lyder det fra udviklingschef hos Scandi Byg, Mads Skalborg Simonsen.

Projekteringen af byggeriet er allerede i fuld gang, og ifølge tidsplanen skal Scandi Byg påbegynde produktionen af modulerne til sommer, således byggeriet kan stå færdigt i foråret 2024.

Visualisering: Home.Earth, Vandkunsten og Effekt.