Engdraget

04 december, 2017

Scandi Byg opfører de første 126 boliger i ny bydel

Vores innovative byggeproces gør det muligt at opføre Engdraget i Slagelse på kun 14 måneder. Designet fokuserer på at give beboerne medejerskab på boligområdets sociale og bæredygtige udvikling

Scandi Byg har netop vundet totalentreprisen på første afsnit af den nye bydel, Tidselbjerget, i Slagelses nordlige ende - i alt 126 almene boliger kaldet Engdraget. Projektet vil udgøre 20-25 pct. af de i alt 500-600 moderne og nyopførte boliger, som bydelen i det kuperede naturterræn med tiden kommer til at rumme.

”Vi har rigtig store forventninger til etableringen af Engdraget og hele samspillet med Tidselbjerg-bydelen som fyrtårn for boligkvalitet år 2017. Scandi Bygs gennemtænkte oplæg kombineret med virksomhedens flotte referencer gør dem til den helt rigtige leverandør til visionen og projektet,” forklarer direktør Arne Juul, hos bygherren Slagelse Boligselskab. Han peger bl.a. på virksomhedens evne til at individualisere masseboligproduktion i både høj kvalitet og højt tempo.

Byggeriet bliver første konkretisering af Arkitema Architects overordnede visionsplan for området udarbejdet for Slagelse Kommune. En visionsplan med fokus på bæredygtighed såvel boligdesignmæssigt og adfærdsmæssigt, hvad angår de kommende beboeres vaner.

Konkret har boligopgaven en værdi af 140 mio. kr. for Scandi Byg. Sideløbende med produktionen af modulerne i vores produktionshaller i Løgstør kan vores folk samtidig gå i jorden på byggepladsen i Slagelse for blandt andet at etablere fundamenterne. Vores innovative tilgang til projektet betyder, at Engdraget kan stå indflytningsklart kun 14 måneder efter byggestart.

”Vores byggekoncept med udgangspunkt i en gennemtænkt, ressource- og tidsbesparende byggeproces er økonomisk forsvarlig og betyder, at bygherre kan få flest mulige velindrettede og indbydende boligkvadratmeter,” forklarer Thomas Raunsbæk, adm. direktør i Scandi Byg, der glæder sig over ordren:

”Vores bæredygtige produktionsform og materialevalg med træ som bærende konstruktion får bygherre på dette projekt stor glæde af,” tilføjer han.

Almene boliger anno 2017

De kommende boliger i Engdraget bliver i størrelsen 89-113 kvadratmeter og retter sig mod familier, par, singler og seniorer, der ønsker at engagere sig i og tage medejerskab for bebyggelsens og bydelens sociale og bæredygtige udvikling. Det betyder bl.a. at de til gengæld for en reduceret husleje selv skal ønske at tage ejerskab på en stor del af viceværtsfunktionen. Visionen er en gentænkning af grundidéen bag den almennyttige bolig i forhold til drift, ejerskab og fællesskab.

Boligerne er blevet designet i samråd med naboer, unge fra lokale uddannelsesinstitutioner, fagfolk og beboere i andre af Slagelse Boligselskabs afdelinger, der har været inviteret til at deltage i workshops om deres boligdrømme. Flere af dem har i øvrigt siden ansøgt om en fremtidig bolig i Engdraget.

Foran hver bolig er der mulighed for mere udendørs fællesskab udtrykt i boligernes design med bl.a. høje vindues- og fordørspartier. Løsninger som arkitektonisk er tænkt til at skabe de bedste vilkår for socialt liv og nabofællesskab omkring de hyggelige, smalle gadeforløb. Til boligernes modsatte sider åbner deres opholdsrum sig til gengæld mod terrasserne og naturen med de åbne vandrender og grønne kiler mellem de bebyggede gadeforløb.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Salgschef Jess Juul Nicolaisen på telefon 40 54 83 54 eller jni@scandibyg.dk.

Du kan læse mere om Engdraget her 

Illustration 1: 
Scandi Bygs kommende boliger åbner deres opholdsrum mod terrasserne og naturen og de åbne vandrender og grønne kiler mellem de bebyggede gadeforløb. Endnu er det materielle udtryk i Engdraget-bebyggelsen ikke fastlagt i detaljer.

Illustration 2: 
Slagelse Boligselskabs kort over Engdraget med boligplaceringer, legegader og sø til regnvandsafledning.

Illustration 3: 
Luftfoto over området, hvor de 126 boliger, der vil udgøre Engdraget i april 2019 vil stå indflytningsklar.

Kontakt os