Vores medarbejdere er vores vigtigste aktiv

– konstant fokus på forbedring af vores arbejdsmiljø

Ledige stillinger

Erfaren projekteringsleder til Scandi Byg a/s - Løgstør

Projekteringsassistent

Hvis vi ikke har et ledigt jobopslag, der matcher dine kompetencer, tager vi alligevel gerne imod en uopfordret ansøgning fra dig på job@scandibyg.dk.

Scandi Bygs vigtigste ressource er vores dygtige og engagerede medarbejdere, og det er derfor vigtigt for os at sikre, at de fungerer i et trygt og behageligt miljø. Derfor valgte vi i 2003 at blive arbejdsmiljøcertificeret efter den internationale standard for arbejdsmiljøledelse, OHSAS 18001, samt Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøcertifikat.

Grundlaget for certificeringen var en gennemgang og vurdering af samtlige procedurer og ud fra disse fik vi udarbejdet et arbejdsmiljøledelsessystem, som vi efterfølgende kunne tage udgangspunkt i. Således har vi nu opnået at få arbejdstilsynets grønne smiley, der signalerer, at vi arbejder seriøst og målrettet med vores arbejdsmiljø.

Certificeringen i praksis

I praksis betyder det blandt andet, at der udføres løbende kontrol med al produktionsmateriel og med brugen af sikkerhedsudstyr. Vores arbejdsmiljøansvarlige foretager en månedlig kontrolrunde, hvor eventuelle afvigelser noteres, hvorefter de behandles. Dertil kommer et halvårligt tilsyn af en ekstern kontrollant fra BVQI, der følger op på, at vi fortsat lever op til certificeringskravene.

Med jævne mellemrum afholder vi også såkaldte arbejdsplads-vurderinger (APV), der kan være med til at synliggøre områder, hvor vi kan gøre en større indsats og dermed forbedre os.

For at forbedre forholdene for vores produktionsmedarbejdere har vi blandt andet valgt at installere et befugtningsanlæg i vores produktionshaller. Anlægget skal både medvirke til at opretholde luftfugtigheden, da der ofte arbejdes med tørre materialer samt mindske støvgener. I vores hovedkontor kan alle borde og stole indstilles individuelt, således at medarbejderne har mulighed for en optimal og varierende arbejdsstilling.

Ikke bare alvor

Hos Scandi Byg kan vi også godt lide at have det sjovt. Derfor tilrettelægger vi flere forskellige sociale arrangementer, der altid har stor tilslutning. Blandt andet holder vi årligt en julefrokost og en sommerfest, og hvert efterår tager vi ud og kører go-cart.

Herudover har vi haft stor succes med vores firmabowling. Vi lagde ud med at stille ét hold, men interessen viste sig at være så stor, at vi nu har hele to turneringshold.

Vi tvivler ikke på, at tilfredse medarbejdere leverer et bedre produkt, og derfor er vi alle bevidste om, at det er op til hver enkelt at gøre en aktiv indsat for at bevare et sikkert, sundt og rummeligt arbejdsmiljø.