Whistleblower ordning og indberetning

 

Koncernen accepterer ikke overtrædelse af lovgivning, bestemmelser eller koncernens Code of Conduct eller andre interne regler. Derfor har koncernen en whistleblower ordning, hvor bygherrer, samarbejdspartnere, leverandører og medarbejdere kan indberette mistanke om ulovlige forhold.

Bygherrer, leverandører, samarbejdspartnere og medarbejdere kan indberette mistanke om kriminelle eller andre ulovlige forhold, som vedrører koncernen, herunder:

  • Svindel, bestikkelse og dokumentfalskneri
  • Alvorlige brud på arbejdssikkerhed eller miljølovgivning
  • Tyveri, vold og trusler om vold
  • Udnyttelse og snyd med løn og arbejdsvilkår

 

SÅDAN INDBERETTER DU:

  • Foretag indberetning skriftligt her. Indberetningen vil blive sendt til en ekstern advokat hos advokatfirmaet Norrbom Vinding
  • Det er valgfrit, om man ønsker at give sig til kende eller være anonym
  • Den eksterne advokat giver kun sager videre til koncernen, som er omfattet af ordningen, og her vil de kun blive kendt af få udpegede nøglepersoner under tavshedspligt