Svanemærkede boliger

Som en ansvarlig virksomhed med fokus på bæredygtighed i byggeriet har vi valgt at få vores byggesystem Svanemærket.
Det betyder, at vi bl.a. kan levere svanemærkede boliger, og vi har dermed gjort det nemt for bygherrer at vælge en dokumenteret bæredygtig løsning for nye byggeprojekter.

Vi har en mangeårig tradition for at bygge bæredygtigt, men med Svanemærkningen kan vi nu dokumentere, at vi arbejder bæredygtigt i forhold til vores processer, materialer og det færdige byggeri.
Vi skal leve op til en række obligatoriske kriterier, og Svanemærket stiller skrappe krav til hele byggeriets livscyklus.
Vi samarbejder naturligvis også gerne om andre bæredygtighedscertificeringer, herunder DGNB og BREEAM.

Svanemærket er et genkendeligt og troværdigt forbrugermærke, der gør det nemt for kommende beboere at tage et aktivt valg i forhold til sundhed og klima.

95 procent af danskerne kender Svanemærket, og 63 procent ser efter det, når de køber ind.

Svanemærket blev stiftet i 1989 af Nordisk Ministerråd og er Nordens officielle miljømærke.
I Danmark har Miljømærkning Danmark ansvaret for Svanemærket og de konkrete certificeringer.

Svanemærket byggeri kombinerer bæredygtighed og godt indeklima

Det overordnede mål med at bruge Svanemærket er at mindske vores bygningers samlede miljøbelastning, og på den måde gavne både mennesker, miljø og jordens ressourcer. Denne helhed er en af Svanemærkets styrker, fordi det stiller miljøkrav hele vejen fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering – det vil sige i hele produktets livscyklus – for jo længere produkter holder, jo mindre affald genereres der. Desuden lægges der stor vægt på indeklimaparametre såsom dagslys, ventilation og fugtsikring.

 

Materialer

Der stilles strenge krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer i kemiske produkter som fugemasse, spartel, maling, lim, lak og olier. Det samme gør sig gældende for byggeprodukter som eksempelvis afløbsrør, elrør og væg- og gulvbeklædning, køkken- og baderumsindretninger, vinduer og ventilationssystemer.
Vores moduler lever op til disse mange skrappe miljø- og kemikaliekrav. Dermed skåner vi ikke kun beboerne og miljøet, men også alle håndværkere, der arbejder i vores produktion.

Svanemærkets fokus på dokumentation af materialer gør desuden, at vores produktion under kontrollerede forhold har en stor fordel i forhold til andre måder at bygge på. Vi kan nemlig garantere at alle vores byggerier har samme høje bæredygtige kvalitet - hver gang.

Svanemærkede boliger står for:

  • Et lavt energiforbrug, sundt indeklima og fokus på bæredygtighed i hele bygningens levetid – fra opførelse, drift til genanvendelse af materialer. Dette sikrer både en lav klimabelastning i hele bygningens levetid samt en lav energiregning for lejeren af bygningen.

  • Lever op til skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer i både byggematerialer og kemiske produkter, som inkluderer alt fra maling og fugemasser til isolering og gulvbelægning. Det betyder bl.a., at hverken ftalater eller bisphenol A er tilladt i et Svanemærket byggeri.

  • Svanemærkets krav om certificeret træ sikrer, at træet stammer fra bæredygtigt forvaltede skove og er lovligt fældet. Ved at bygge Svanemærket byggeri, kan vi minimere afskovning, som medfører tab af biodiversitet, jorderosion samt lokale og globale klimapåvirkninger.

  • Gennemgang af en uvildig tredjepart af både byggeproces og det færdige byggeri. Dette sikrer en høj kvalitet på den enkelte bygning – f.eks. at byggematerialer opbevares efter en fast procedure, så der ikke kommer uhensigtsmæssig fugt i boligen, og at krav til vådrumssikring er overholdt.

  • Giver et genkendeligt og troværdigt forbrugermærke, så det er nemt at tage et aktivt valg i forhold til sundhed og klima for beboerne.