Bæredygtigt byggeri

 

I Scandi Byg er vi meget opmærksomme på vores ansvar over for både mennesker, miljø og samfund, og vi har derfor truffet et bevidst valg om at bygge bæredygtigt

Bygge- og anlægsindustrien er ansvarlig for omkring 42% af energiforbruget i EU og så meget som 35% af CO2-udslippet. Samtidig opholder vi os indendørs i op til 90% af vores liv, og bæredygtig udvikling er derfor tæt forbundet med, hvordan vi designer og bruger vores bygninger. Som branche er vi derfor i stigende grad nødt til at udvikle nye tilgange og tænke bæredygtighed ind i vores byggerier.

Bæredygtigt byggeri har stået højt på vores dagsorden i mange år – senest har vi opnået en Svanemærkning af vores byggesystem, så vi nu kan dokumentere vores indsatser under kontrol af Miljømærkning Danmark.
Det betyder, at vi kan tilbyde vores kunder Svanemærkede boliger.

Vores industrielt fremstillede modulbyggeri er en bæredygtig løsning på mange områder, og vi har løbende fokus på bæredygtighedsoptimering af vores byggeprocesser, drift og produktion. Det gælder i forhold til vores færdige byggerier, men også i forhold til selve produktionsprocessen i opførelsesfasen samt i den daglige drift på vores fabrikker og i administrationen i Løgstør.

Byggeriets opførelse

Vores industrielle koncept sparer energiressourcer i hele byggeprocessen.

Hele værdikæden - fra de rå byggematerialer modtages og bearbejdes i vores produktionshaller til de færdige rumstore moduler monteres på byggepladsen - er optimeret og processerne gennemtænkte og velplanlagte, ligesom medarbejderne kender deres opgaver indgående.

I produktionsfasen sparer vi store mængder energi ved at producere i et strømlinet forløb i vores velindrettede og veludstyrede produktionshaller, hvilket mere end opvejer energiforbruget ved transport af de færdige moduler og kranløft på byggepladsen.
Samtidig kan ressourcerne til bygningsudtørring på byggepladsen helt elimineres, da bygningerne bygges i opvarmede haller under tag.

Vi færdiggør ca. 80 % af byggeriet på vores fabrik i Løgstør, og vi er derfor på byggepladsen i meget kort tid. Det er en klar fordel for byggepladsens naboer i forhold til støj, støv og andre gener. 
Tilmed sparer vi mange transporter af materialer og ”hovsa-leverancer” til og fra byggepladsen.

Breeam-certificeret børnehave

Træ er verdens mest miljøvenlige råstof

Det færdige byggeri

Vi har valgt at udføre de bærende konstruktioner i vores moduler i træ – verdens mest miljøvenlige råstof.
Træ er en fornyelig ressource, og det har en unik evne til at reducere et byggeris CO2-aftryk, da det både reducerer udledningen samt fjerner og binder CO2 fra atmosfæren.
Sammenlignet med andre materialer er træ en meget bæredygtig løsning, da f.eks. beton og stål kræver store mængder energi i fremstillingsprocessen og dermed har en negativ indflydelse på CO2-aftrykket. I gennemsnit reducerer hver kubikmeter træ, som erstatter et andet byggemateriale, CO2-udslippet med 1,1 ton. Der oplagres desuden ca. 1 ton CO2 i 1 m³ træ, som i hele bygningsmassens levetid altså er fjernet fra atmosfæren.

I Scandi Byg anvender vi udelukkende FSC/PEFC-certificeret træ, og alle vores leverandører er FSC-certificerede – altså kan vi dokumentere, at vi udelukkende benytter træ fra bæredygtigt skovbrug.
Og vi anvender naturligvis byggematerialer uden skadevirkning på medarbejdere, byggeriets brugere og det omgivende miljø. Alle vores standard-materialer er enten miljømærkede eller godkendt til Svanemærket byggeri.

Byggeriet i drift

Vores byggesystem er udviklet med fokus på energi og bæredygtighed.
Vores lavenergi-byggerier adskiller sig fra mange andre byggerier ved at have en meget høj tæthed, og varmetabet gennem klimaskærmen kan matche selv de skrappeste danske energikrav. Det betyder, at brugerne oplever en høj isoleringsevne i vores byggerier og dermed et lavere energiforbrug. Ofte kan vi endda bygge lavenergi-byggeri i henhold til BR18 Lavenergi uden behov for at tilføre eksempelvis solceller. Vi benytter altid moderne optimerede og afprøvede konstruktioner, hvor eksempelvis udvendige vægge er betydeligt tyndere end ved f.eks. betonbyggeri. Væggene fylder altså en mindre del af boligarealet, og brugeren får derved glæde af flere netto-m2, uden at vi er gået på kompromis med isoleringsevnen.

Vi prioriterer et godt indeklima, når vi udvikler et byggeri, og for at give vores kunder og byggeriets brugere en ekstra tryghed, kan vi tilbyde en ekstern indeklimacertificering af byggeriet.
Vi sikrer en høj ensartet kvalitet ved at fremstille boligerne indendørs under tørre og kontrollerede forhold på vores fabrikker i Løgstør. Dermed risikerer vi ikke at indbygge fugt i byggeriet under opførelsen på byggepladsen – vores byggerier er helt tørre og har et godt indeklima fra dag ét.

Energivenligt 2020-byggeri

Indeklimacertificeret byggeri

Levetiden på et byggeri med bærende konstruktioner i træ er sidestillet med et tilsvarende byggeri opført i beton eller mursten, som ifølge Statens Byggeforsknings Institut har en levetid på 120 år.

Man har i århundrede lavet træspær på alle typer byggerier - hos Scandi Byg bruger vi bare træet til hele byggeriet