NAU

I tilknytning til opførelsen af Nyt Aalborg Universitetshospital – NAU, har Scandi Byg opført administrations- og mandskabsfaciliteter til byggepladsen.

  • Størrelse: 3.467 m²
    Bygherre: Region Nordjylland
  • Projektadresse:
    Nau
    Postgårdsvej 21,
    9220 Aalborg Ø.

Entreprisen blev vundet af Scandi Byg i licitation og indeholder
udover levering og opsætning af nye bygninger også design,
indretning og projektering..