Ryhaven

I totalentreprisekonkurrence har Scandi Byg a/s vundet opgaven med nedbrydning og genopførelse 124 almene tæt/ lave boliger, nyopførelse af 50 ungdomsboliger samt et nyt fælleshus i Ryhaven ved Aarhus.

 • Areal: 11.700 m² nedrivning og genopbygning, 2.800 m² nybyggeri
  Bygherre:
  Østjysk Bolig
  Entrepriseform: Totalentreprise
   
 • Projektadresse:
  Ryhaven 1-113, 8210 Aarhus V

Den eksisterende rækkehusbebyggelse nedbrydes, så kun fundamenterne står tilbage, og der etableres nye topmoderne og velindrettede boliger i bygningsklasse 2020 med et minimum af energiforbrug.

Boligerne er veldisponerede med kombineret entre/bryggers, gangarealer er minimeret og udnyttet til arbejds-pladser. Inventar er indbygget i vægskiver, hvilket giver et færdigt og gennemtænkt design. Boligernes loft følger det udvendige skrånende tag, og giver dermed varierende rumligheder og spændende kig overalt i boligen. I bygningernes fulde længde etableres træterrasser. I alt nedbrydes og genopføres ca. 11.700 m²

Ungdomsboligerne er brudt op i mindre enheder og placeret rundt i bebyggelsen, og indskriver sig således i familieboligernes skala. Den enkelte bolig er på 50 m² og i 2 etager, og kan således let beboes af 2 individuelle personer, ligesom boligen også kan udgøre en god ramme for et par. Boligerne er veldisponerede og udnyttet effektivt. Fælleshuset er på 280 m² og er ligeledes i samme arkitektoniske udtryk som boligerne. Huset består af store veldisponerede fælles rum i sammenhæng med en stor træterrasse, som kan danne rammen for fællesarrangementer for områdets beboere.

Som noget helt unikt bliver alle boliger indeklimacertificeret, selv om det ikke var et krav i udbudsmaterialet. Det overordnede landskabelige greb i den eksisterende bebyggelse bevares, samtidig med der skabes 100 % tilgængelighed i hele bebyggelsen.

Overalt er der tænkt bæredygtigt, således hæves belægningsarealer ved anvendelse af knust murværk og beton fra den eksisterende bebyggelse, ligesom eksempelvis lokal opsamling af regnvand er tænkt ind.