Byskoven

24 Seniorboliger

  • Bygherre: Andelsboligforeningen Byskoven
    Arkitekt: Nielsen & Rubow
  • Projektadresse:
    Byskoven
    2600 Glostrup

Byskoven

24 stk. seniorboliger - med Glostrup Boligselskab og Rubow Arkitekter som bygherrerådgivere. Boligerne består af 3 blokke med 2- og 3 værelses boliger samt et fælleshus.

Byskoven - badeværelse

Bebyggelsen er opført som længehuse i 2 etager. Boliger på 1. sal har adgang via en altangang. Adgang til altangang foregår via trappe eller kørestolslift.

Alle boliger er forsynet med karnapudbygning og hjørnevinduer, hvilket giver åbne og gennemlyste boliger til glæde for beboerne. Gulvbelægningen veksler mellem klinker og trægulve. Facaden er en kombination af skalmur og eternit. Taget er udført med gitterspær belagt med tegl.