Scandi Bygs CSR-politik:

Som en seriøs producent og byggevirksomhed, og som markedsleder inden for området industrielt fremstillet modulbyggeri, er det vigtigt for Scandi Byg a/s at være vores ansvar bevidst – internt såvel som i forhold til samfundet omkring os. Den indstilling er gennemgående i alle vores politikker, men vi har identificeret fire områder, hvor vi vil gøre en ekstra indsats i forhold til principperne om "Corporate Social Responsibility" (CSR).

I forhold til:

  • virksomhedens medarbejdere lægger vi vægt på at tilbyde de mest sikre arbejdsmiljøforhold. Siden 2003 har Scandi Byg således opretholdt certificeringen efter den internationale standard for arbejdsmiljøledelse, OHSAS 18001 samt bekendtgørelse nr. 1191:2013.
    Du kan se vores certifikat her.
  • arbejdsmarkedet og lokalsamfundet har vi valgt at prioritere medansvar for tilvejebringelse af flest mulige lærepladser i lokalområdet. Der er derfor udarbejdet en Uddannelsespolitik, som inden for relevante fagområder fastsætter antallet af lærlinge i arbejdsstyrken. Ligeledes er det vores hensigt, at Scandi Byg skal være en rummelig arbejdsplads, hvor vi under hensyntagen til virksomhedens drift vil ansætte et antal medarbejdere uden fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
  • vores kunder og miljøet tilstræber vi mest mulig bæredygtighed, CO2-neutralitet og energieffektivitet i såvel produkt som processer. Det gælder således de færdige byggerier, hvis materialevalg og konstruktionsløsninger konstant optimeres blandt andet med miljøoptimering for øje. En politik, der samtidig er i fokus i de daglige arbejdsprocesser, som vores håndværkere benytter i produktionen i Løgstør samt i forbindelse med montagen på vores byggepladser.
  • verden omkring os har vi valgt at udvise ansvar primært ved at støtte enkelte, udvalgte humanitære organisationer. Det sker f.eks. gennem vores samarbejde med foreningen Familier med Kræftramte børn.

Som datterselskab i MT Højgaard-koncernen har Scandi Byg tillige tiltrådt MT Højgaards CSR-politik samt Code of Conduct for leverandører. Du kan læse mere om MT Højgaard-koncernens CSR-arbejde her.

For nærmere oplysninger omkring detaljerne i ovennævnte, henvises der til administrerende direktør Thomas Raunsbæk.