Bæredygtighed

Scandi Byg og bæredygtighed

-

Hos Scandi Byg tager vi ansvar i forhold til de globale klimaudfordringer. Læs lidt om de tanker og overvejelser, som vi har gjort os. Både hvad angår det, som virksomheden gør for klimaet allerede nu - og ikke mindre vigtigt, hvilke mål og pejlemærker, vi har sat os, når vi også i fremtiden skal bygge bæredygtigt.

Hensigten med dette afsnit er at synliggøre, hvad vi hos Scandi Byg mener, når vi taler bæredygtighed i vore byggeprocesser og produktion og samtidig forsøge at skabe lidt mere klarhed om begreberne.

Fluebenene viser på hvilke områder, vi hos Scandi Byg allerede i dag efterlever vores målsætninger og gør en forskel, mens boksene uden flueben angiver vores hensigter og samtidig udgør den tjekliste, som vi målrettet arbejder efter.


-
Produktet

Produktet

Med produktet mener vi det nøglefærdige byggeri, som Scandi Byg leverer til dig som kunde. Scandi Byg vil gå forrest m.h.t. viden og rådgivning omkring det at bygge:

  • energieffektivt
  • med størst mulig brug af bæredygtige processer og materialer
  • så behovet for efterfølgende vedligehold af det færdige byggeri minimeres

Den industrielle tilgang til byggeriet, som Scandi Bygs produkter er funderet på, lægger netop op til ovennævnte fokuspunkter.

Produktionen

Produktion og opførelse

Med produktion og opførelse mener vi de aktiviteter, som Scandi Byg udfører i forbindelse med opførelsen af det aktuelle byggeri. Dette gælder i hele processen fra indkøb af materialer, over produktionsfasen på fabrikken i Løgstør, til det tidspunkt, hvor byggeriet transporteres til byggepladsadresse og færdiggøres.

Driften

Driften

Med driften mener vi de ressourcer, der tilgår for at holde vores administration og produktionsfaciliteter i gang. Det gælder dels energiforbruget, dels vores materialeforbrug i det daglige (alt fra papirclips ved tegnebordene over den automatiske portåbning i produktionshallerne), og som jo alt sammen har indflydelse på klimaet.

Med Scandi Byg viser du også ansvar

Vælger du et byggeri fra Scandi Byg, medvirker du også til at tage ansvar for vores fælles fremtid.